Uitbreiding voor risicobeperking bij brand in PV-zonnedaken

Artikel delen

Samen met perliet isolatieproducent SITEK is WECAL ook in 2022 blijven doorontwikkelen in daksystemen die oplossingen bieden voor op druk belastbare daken onder brandgevaarlijke technische installaties.

DakisolatieHet toenemende aantal projecten met de in 2022 geïntroduceerde BATIBOARD 200 perlietisolatie met brandklasse A, bewijst dat steeds meer gebouweigenaren en opdrachtgevers overtuigd raken van de toegevoegde waarde in toepassing van drukvaste en brandwerende isolatieplaten op platte en licht hellende daken met PV-systemen.

Om ook verzekeraars met aanvullende eisen als FM-approval tegemoet te kunnen komen, is recent de variant FESCO perliet isolatie toegevoegd aan de door FM goedgekeurde systemen van de Mapeplan PVC en TPO FM approved kunststof dakbanen. Deze kunnen hierdoor vanaf februari 2023 ook als zogenaamde ‘assembly’ worden toegepast.

Producent SITEK volgt de regelgeving naar brandgevaarlijkheid van de gebouwschil in Europa op de voet en heeft inmiddels voor toepassing in dak en gevel de productrange FESCO perliet isolatieplaten van brandklasse C naar brandklasse B weten op te waarderen. Brandklasse B op productniveau is ook het minimale niveau dat nagestreefd wordt bij het ontwerpen van de gevel als schil van het gebouw en kan dus nu naar het dak als buitenschil worden doorgezet.

Omdat de FESCO isolatieplaten recyclebaar zijn, kunnen deze ingezet worden in duurzame bouwprojecten met BREAAM accreditatie. Daarnaast, en in deze tijd niet onbelangrijk, behaalde SITEK recent de ISO 50001-certificatie, die aangeeft dat men nu ook over een energiemanagementsysteem beschikt, naast de voor duurzaam bouwen belangrijke ISO 9001 en 14001-certificaten.

WECAL DAK- & ISOLATIETECHNIEK
www.wecal.nl