Renoveren met cellenbeton en kalkzandsteen

Artikel delen

Renoveren of transformeren van een gebouw stelt andere eisen dan nieuwbouw. Xella speelt daarop in en biedt diverse innovatieve oplossingen voor alle mogelijke renovatie-uitdagingen, van steenachtige isolatiematerialen tot lichtgewicht casco’s voor het optoppen van gebouwen.

Cellenbeton

Renoveren en transformeren van bestaande gebouwen worden steeds belangrijker. Bestaande gebouwen moeten verduurzaamd worden, maar moeten ook aangepast worden aan hedendaagse eisen, gebruikerswensen en nieuwe functies. Daarbij kan niet met alleen nieuwbouw worden voorzien in de groeiende vraag naar vooral woningen. Transformatie is een belangrijk deel van de oplossing. Denk aan het transformeren van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen en het benutten van leegstaande verdiepingen boven winkels. Renoveren en transformeren is vaak ook duurzamer, goedkoper en milieuvriendelijker dan een gebouw slopen en vervolgens weer nieuwbouw neerzetten.

Vaak lichtgewicht

De bouwtechnische vragen van renoveren en transformeren zijn heel divers en projectafhankelijk, maar altijd wordt er gewerkt in een bestaande situatie. Dat vraagt om handzame producten met een goede logistiek om ze overal in het bestaande gebouw te kunnen plaatsen. Daarnaast is er vaak sprake van een constructieve uitdaging. Aan bestaande casco’s kan niet zo maar heel veel gewicht worden toegevoegd. Lichtgewicht oplossingen hebben dan de voorkeur, zowel voor het aanbrengen van wanden en vloeren in het casco als voor een eventuele optopping op een gebouw.

Ytong

Xella heeft ruime ervaring met renovatie en transformatie. Zowel met Silka-elementen en -blokken als met Ytong casco en Ytong blokken, maar ook het steenachtige isolatiemateriaal Multipor is zeer geschikt voor toepassing in bestaande gebouwen.

Met Ytong casco zijn onder meer vijf penthouses gerealiseerd op een bestaand flatgebouw in Den Helder. Doorslaggevende argumenten om te kiezen voor Ytong waren vooral de warmte-accumulerende en brandwerende eigenschappen, plús het lichte gewicht. En natuurlijk de snelle bouw met Ytong panelen. Het casco van vloer, wand en dak is op een staalconstructie geplaatst.

Silka

Kalkzandsteenelementen zijn onder meer toegepast bij de transformatie van kerken naar woningen. Hier speelde gewichtsbeperking geen rol. Bouwen met Silka elementen is een snelle bouwwijze met een grote mate van prefabricage. Waar elementen logistiek niet mogelijk zijn, kan worden gekozen voor Silka blokken.

Voor de isolatie van bestaande gebouwen heeft Xella de minerale isolatieplaten van Multipor ontwikkeld. Dit is een extra isolerend cellenbeton, dat eenvoudig aan de binnenzijde van muren of onderzijde van vloeren en daken kan worden aangebracht. Hiermee worden koudebruggen voorkomen.

Een verdere uitwerking van gebruik van Xella producten voor renovatie en transformatie is te vinden op de site van Xella.

Xella
www.xella.nl