Energieneutraal bouwen

Nieuwe woningen zijn tegenwoordig energieneutraal, nul-op-de-meter of Bijna Energie Neutraal Bouwen (BENG). In het Bouwbesluit staan de BENG-eisen waaraan nieuwe woningen minimaal moeten voldoen. Belangrijk voor energieneutraal bouwen zijn: goed isoleren, luchtdicht bouwen, energieopwekking uit duurzame bronnen en een energiegunstig bouwontwerp.

Lees hier over de laatste ontwikkelingen op het gebied van energieneutraal bouwen.