Prefab woning: duurzaam en ecologisch

Artikel delen

Er is een enorm tekort aan woningen in Nederland. Laat staan betaalbare woningen. Prefabricage (prefab) biedt een goede uitkomst: woningen kunnen een stuk sneller gebouwd worden. De bouwsector wordt bovendien ook nog eens duurzamer. Dit biedt weer een positieve bijdrage aan twee andere grote problemen: stikstof en CO2 uitstoot. In de bouwsector liggen veel kansen op prefab gebied. In dit artikel lees je er meer over.

Duurzame prefab woning

prefab huisAls je kritisch gaat kijken zijn er bij prefab vele aspecten van duurzaamheid op te merken. Neem bijvoorbeeld het gebruik van bouwmaterialen: er wordt minder verspild. Dit komt omdat de prefab componenten kant-en-klaar gemaakt worden in de werkplaats. Wanneer er materiaal overblijft, is het makkelijker her te gebruiken dan wanneer dit op de bouwplaats zelf gebeurt. Ook wordt de woning in de fabriek helemaal doorberekend. Zo wordt er op een optimale manier een duurzame prefab woning gebouwd, met zo min mogelijk energieverspilling.

Prefab: levensloopbestendige woning

Er is een stijgende vraag naar kleinere en flexibelere woningen. Woningen die aanpasbaar zijn naar verloop van tijd, om duurzaam te kunnen blijven wonen: levensloopbestendige woningen. Prefab betonmodules bieden hierbij een oplossing.
Prefab betonmodules bijvoorbeeld, zijn zo ontworpen dat meerdere gebouwtypen mogelijk zijn met één flexibele basis. De modules zijn (naar veranderende behoefte, dus levensloopbestendig) uit te breiden, te combineren, op te delen of weg te nemen. Twee studio’s worden één appartement en de casco’s van eengezinswoningen zijn te herplaatsen in een appartementencomplex. Of andersom, aanpasbaar in tijd, plaats en functie. Het zijn echte prefab levensloopbestendige woningen. Bovendien maakt deze gestandaardiseerde module hoogwaardig hergebruik mogelijk. Daarnaast zorgen het integrale ontwerp en prefab voor veel standaardisatie en dus voor minder afval en faalkosten.

Ecologische woning: prefab houtskeletbouw

Wanneer je nog een stap neemt op gebied van duurzaamheid, wordt er ook gebruik gemaakt van duurzame (ecologische) bouwmaterialen. Hiervoor komt hout in aanmerking. Het ligt dichtbij de natuur: veel meer dan bijvoorbeeld beton. Een ecologische woning! Beton is, wanneer je kijkt naar het hele productieproces, namelijk altijd nog flink veel meer belastend voor de natuur.

Volgens de bouwsector is het nodig om meer te bouwen met hout om de klimaatdoelstellingen te halen. “Tijdens de productie van beton en cement komt waanzinnig veel CO2 vrij, ongeveer 7 procent van de wereldwijde uitstoot komt van cementproductie”, zegt TU Delft-onderzoeker Pablo van der Lugt. “Hout slaat tijdens de groei CO2 op en dat blijft vastgelegd tijdens het gebruik ervan. En tijdens de productie is er veel minder uitstoot dan bij beton.” (Bron)

Van der Lugt wijst er ook op dat als CO2-uitstoot zwaarder belast gaat worden, bouw van beton uiteindelijk duurder wordt. Hij verwacht dat er snel meer hout beschikbaar komt op de markt en prijzen dan weer zullen dalen. “Het hout dat we in Nederland gebruiken komt uit duurzaam beheerde naaldhoutbossen in Europa. Daar komt inmiddels snel meer bij, ongeveer 300.000 voetbalvelden per jaar.” Een huis van beton zal niet helemaal verdwijnen, zegt Van der Lugt. “Hout neemt niet alles over, maar we gaan het steeds meer zien. Ongeveer de helft van de woningbouw kan op termijn met hout zijn.” (Bron)

Prefab: energieneutraal huis

Steeds meer woningeigenaren of -corporaties zijn gedwongen hun woning(en) laten verbouwen tot een energieneutralere woning. Ook bij nieuwbouw ligt de focus op energieneutrale woningen. Eisen zoals BENG dragen hieraan bij. Luchtdicht bouwen krijgt dus enorm veel belangstelling, en dat is niet zonder reden. Het is namelijk één van de belangrijkste middelen om gebouwen energiezuinig te maken. Bijvoorbeeld: een luchtdichte prefab schil rondom een gebouw zorgt ervoor dat het energieverlies van de woning tot een minimum wordt beperkt, wat weer direct invloed heeft op het energieverbruik. Bij prefab is de luchtdichtheid beter te beheersen, doordat complete bouwdelen in de fabriek worden gemaakt. Prefab draagt hierdoor bij aan energieneutralere woningen. Doordat prefab snel toeneemt in de bouw, komt de focus van luchtdicht bouwen meer op de aansluitingen tussen de elementen onderling en de kozijnaansluitingen te liggen.

Op onze prefab thema pagina blijf je op de hoogte van alle ins en outs op prefab gebied.

Prefab woningen: kansen in de markt

Woningnood

Het grote probleem in de woningmarkt is het woningtekort: daar kun je niet omheen. Er wordt dan vanuit de markt ook veel nagedacht over oplossingen om het tekort tegen te gaan. Prefab woningen bieden een mooie oplossing, ze kunnen veel sneller worden gerealiseerd dan bij bijvoorbeeld de traditionele manier van bouwen. De klant hoeft minder lang te wachten op zijn woning, wat ook zorgt voor minder rente en minder last voor omwonenden.

prefab bouwplaats

Stikstof en CO2

De meeste uitstoot in de bouwbranche komt vanuit de aan- en afvoer van bouwmateriaal, volgens adviesbureau CE Delft. Uit een onderzoek van hen kwam dat zo’n 30 procent van de C02-uitstoot bij een bouwproject komt van goederenvervoer. Ze schatten in dat dat bij stikstof ongeveer hetzelfde is. De meeste winst is dus te behalen door het huis grotendeels in de fabriek in elkaar te zetten. De componenten worden vervolgens vervoerd naar de bouwplaats, waar ze tot een huis worden gevormd. Het aantal ritten nodig bij de vervoering van de componenten zijn beduidend lager dan wanneer er allerlei grondstoffen, et cetera, naar de bouwplaats moeten worden vervoerd. Dit scheelt enorm in de CO2 en stikstof uitstoot bij een project.

Verlaagde faalkosten

De bouwsector heeft hoge faalkosten door de vele verschillende partijen die betrokken zijn bij de bouw: de scheiding tussen ontwerp, uitvoering en beheer en elk project dat weer anders is. Faalkosten in de bouw zijn hardnekkig en lijken een bijna geaccepteerde inefficiëntie in de bouwsector, volgens ABN AMRO. Langjarige samenwerking en gestandaardiseerde processen zijn cruciaal om de faalkosten te verlagen. Net als kennisdeling en het leren van gemaakte fouten. Procesoptimalisatie, in de zin van prefab bouwen, kan hierbij helpen (Bron). Omdat prefab woningen in de fabriek gebouwd worden zijn de kosten veel sneller inzichtelijk. Bovendien zijn er ook minder variabele kosten dan bij bijvoorbeeld traditionele nieuwbouw.