Purschuim mag, nu minerale wol weer verdacht

Artikel delen

Het blijft rommelen in de isolatie-industrie. Na klachten over schadelijke gezondheidseffecten tijdens het aanbrengen van Purschuim tegen de onderzijde van begane grondvloeren, is er nu weer discussie over minerale wol.

Aan de vooravond van een grootscheepse verduurzamingsoperatie staat de veiligheid van verschillende isolatiematerialen ter discussie. Nu blijken diverse experts zich ook ongerust te maken over de gezondheidseffecten van glas- en steenwol. Bij toepassing ademen bouwvakkers en gebruikers vezels van het materiaal in. Dit kan de chronische longaandoening longfibrose veroorzaken. Hoewel voorschriften bestaan over voorzorgsmaatregelen, worden deze vaak niet toegepast.

Purschuim

Er komt geen verbod op purschuim. Wel wil minister Blok (Wonen) een actieplan van bedrijven die purschuim aanbrengen om huizen te isoleren. De minister wil dat zij alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om gezondheidsklachten te voorkomen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief is een onderzoek van TNO in opdracht van Nuon Isolatie BV in woningen van veertien NUON-klanten met gezondheidsklachten.
De TNO-onderzoekers hebben geen causale relatie kunnen vinden tussen purschuim en gezondheidseffecten, maar deze ook niet kunnen uitsluiten. Volgens de minister is er dus ‘alle reden om eventuele gezondheidsrisico’s serieus te nemen, want onjuiste toepassing van purschuim kan leiden tot gezondheidsklachten’. Blok wil daarom dat bedrijven die met pur werken voorgenomen aanscherpingen ook echt gaan uitvoeren en bewoners en gebouweigenaren goed voorlicht. Hij pleit ook voor een herkenbaar keurmerk. Om gezondheidsklachten goed te kunnen monitoren, gaat hij bovendien zorgen dat er landelijke registratie van klachten komt.