Daar gaan we weer

Artikel delen

De praktijk is weerbarstig, ik weet het. Maar mijn waarschuwingen in columns en artikelen zijn het (soms) waard om rekening mee te houden. Al vaker heb ik aan de hand van de praktijk gewezen op het belang van afspraken. Waar nodig moet u deze maken en schriftelijk vastleggen. Maar u moet natuurlijk ook weten welke afspraken u in het verleden heeft gemaakt! En zeg eens eerlijk, weet u dat precies? Kijk eens kritisch naar wat er in de toekomst kan gebeuren en vraag u vervolgens af wat u daarvoor heeft geregeld.

Enfin, onlangs stuitte ik weer op een ondernemer (laat ik hem Kees noemen) die dat niet heeft gedaan, met alle vervelende gevolgen van dien. Hij vertelde het volgende verhaal: toen hij zijn pensioenleeftijd naderde vond hij het tijd worden dat zijn zoon hem ging opvolgen. Op zichzelf niet vreemd. Kees beschouwde zijn aandeel in het bouwbedrijf als zijn ‘eigendom’, waarover hij vrijelijk kon beschikken. Maar zijn compagnon had plannen waarin de zoon van Kees geen enkele rol speelde. Hij was van plan zelf de aandelen van Kees over te nemen.
Ja maar, zo hoor ik u denken, dat moet toch niet kunnen! In dit geval toch wel. Destijds, bij aanvang van de samenwerking, hadden Kees en zijn compagnon afgesproken (en schriftelijk vastgelegd) dat de aandelen in hun gezamenlijke BV aan de ander moesten worden aangeboden bij het ‘met pensioen gaan’. Nu Kees ouder is dan zijn compagnon is hiermee in feite vastgelegd dat de onderneming uiteindelijk overgaat op de compagnon. Achteraf was dat (volgens Kees uiteraard) niet de bedoeling. Maar daarvoor was het inmiddels te laat. Het wrange was dat zijn compagnon niet lang na de overname van de aandelen van Kees de aandelen verkocht aan zijn eigen zoon. Tja, het kan verkeren. Wees dus (nogmaals) gewaarschuwd: als u met een compagnon in een BV-structuur zit is het verstandig om de onderlinge afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst en/of de statuten periodiek tegen het licht te houden. Zo nodig kunnen de afspraken wellicht (dan nog) gewijzigd worden.

Mr Frank Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
FKerkhof@alfa.nl