Trias Energetica ter discussie?

Artikel delen

We gaan gebouwen in Nederland steeds beter isoleren. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Drijfveren zijn er genoeg. Denk aan het terugdringen van de energiekosten en een toenemend milieubewustzijn. Dan zijn er nog de inspanningsverplichtingen die volgen uit convenanten zoals het ‘Lente-akkoord’ voor energiebesparing in de nieuwbouw en ‘Meer met Minder’ voor de bestaande bouw. Ook is er vorig jaar een Energieakkoord afgesloten. Verder zijn er talrijke private keurmerken en beoordelingsmethodieken ontwikkeld om de milieuprestatie van gebouwen te beoordelen. Denk aan de beoordelingsmethode BREAAM-NL, GreenCalc, GPR-Gebouw, Eco-Quantum en LEED.
En dan is er natuurlijk nog het Bouwbesluit dat prestatie-eisen stelt aan de energiezuinigheid en gezondheid. Zo gaat de epc in 2015 voor woningnieuwbouw naar 0,4 en in 2020 naar 0,0. Naast de verlaging van de epc naar 0,4 is eerder met de Tweede Kamer afgesproken om de minimumeisen voor isolatie aan te scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Op 1 januari 2015 wordt de isolatiewaarde voor de dichte delen verhoogd van Rc=3,5 naar 5 m²k/W.
Hoe ver moeten we gaan met beter isoleren? Vaak wordt de Trias Energetica als leidraad genomen. Daaruit blijkt dat de energievraag eerst beperkt moet worden, door goed te isoleren. Maar waar ligt de grens? Bij een Rc van 8, 10 of nog meer? Als het aan de isolatie-industrie ligt is the sky the limit, maar er beginnen ook steeds meer tegengeluiden  te klinken. Zo heeft onze bouwkostendeskundige Ed de Rechteren van Hemert al eens uitgerekend dat boven een Rc=8 m2K/W de kosten niet meer opwegen tegen de energiebaten. In deze uitgave van BouwTotaal doet Jos Lichtenberg, voorzitter stichting Slimbouwen er nog een stapje bovenop: de vraag is of een Rc van 10 m2K/W conform stap 1 van de Trias Energetica, zoals bij een passiefhuis regelmatig voorkomt, wel nagestreefd moet worden. Bij een dergelijke warmteweerstand van de schil leidt ruimteverwarming sowieso al niet meer tot de belangrijkste energievraag. Eerder huishoudelijk elektriciteitsgebruik of de warm tapwater voorziening. Verder neemt volgens hem met het opdikken van het isolatiepakket de effectiviteit af. Zo boven circa Rc=5 à 6 m2K/W worden winst en rendement dubieus, omdat de kosten exploderen door de extra voorzieningen in funderingen, kozijnaansluitingen, de muurplaat, de speciale ankers, et cetera. Lichtenberg wijst op een aantrekkelijk alternatief: de steeds goedkoper wordende zonnepanelen. ‘Dat maakt het niet alleen aantrekkelijk om in fase twee van de Trias Energetica het gat compleet te dichten, zodat stap drie niet nodig is, maar het nodigt ook uit om stap 2 prioritair ten koste van stap 1 te maken.’
Niet iedereen is nog aan deze gedachtegang toe. Ik had laatst een diner met enkele vooraanstaande bouwtechneuten, maar die verslikten zich bijna in het eten bij de visie van Lichtenberg die ik over de tafel gooide. De tijd zal het leren. Als er maar energie bespaard wordt; linksom of rechtsom.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal