Gijs Buijs toegetreden tot Algemeen Bestuur VSB

Artikel delen

Gijs Buijs is tijdens de meest recente algemene ledenvergadering van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) toegetreden tot het algemeen bestuur van de vereniging.

Het algemeen bestuur van de VSB wordt gevormd door de voorzitters van de drie VSB-secties en telt naast Gijs Buijs ook Frank Klessens (Algemeen Voorzitter) en René van Zutven (penningmeester). De drie Secties Steigerbedrijven, Hoogwerkbedrijven en Betonbekistingbedrijven zijn afgevaardigd in het Algemeen Bestuur.
Eerder tijdens de ALV werd Gijs Buijs al benoemd tot voorzitter van de sectie Steigerbedrijven van de VSB. Met het vertrek van Jacob Plantinga (Rojo Steigerbouw) als bestuurder en het toetreden van Peter van de Bergh (Nivo Steigerwerken) is ook het bestuur van de Sectie Steigerbedrijven weer op volle sterkte. Het bestuur wordt verder gevormd door de heren Jeroen Bierman (Hertel), Peter van den Berg (Bilifinger Industrial Services) en Dick Koster (Steigerbouw Van der Panne).
Gijs Buijs heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van bouw en industrial contracting en is sinds de start van de vereniging betrokken bij de VSB. Gijs is verder lid van het Presidium van de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra. In die functie vervult hij onder andere de rol van onderhandelaar over de Bouw-CAO. Hij heeft daarnaast zitting in de besturen van Vernieuwing Bouw, Stichting SFB werkgevers en Stichting Arbouw.