Aannemersfederatie Nederland: verlenging lage btw verstandig besluit!

Artikel delen

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat Kabinet en oppositiepartijen bij de begrotingsonderhandelingen opnieuw hebben besloten tot verlenging van het lage btw tarief op onderhoud en renovatie. Een verstandig besluit, omdat de bouw nog lang niet uit de crisis is en dit een instrument is om opdrachtgevers aan te zetten tot onderhoud, renovatie, verduurzamen en energiezuinig maken van woningen.
 
Middelgrote en kleine aannemers zijn bij lange na nog niet uit het crisisdal en het verlaagde btw-tarief levert daadwerkelijk werk en dus werkgelegenheid op. Alhoewel de verlenging van de lage btw-regeling met een termijn van een half jaar kort lijkt, is dit voorlopig een prikkel die hard nodig is in de sector. Veel mkb-bouwbedrijven hebben het nog zwaar; een deel maakt zich nog zorgen over het voortbestaan en een ander deel begint op te krabbelen uit een diep dal. Echt herstel laat helaas nog op zich wachten.
Naast werk voor de aannemers, levert de regeling werkgelegenheid op en heeft het gezorgd voor behoud van zo’n 20.000 banen in de gehele bouw(gerelateerde) sector, zo wees onderzoek van USP onlangs uit. En alhoewel er wat minder btw wordt afgedragen, zijn er ook voor de overheid positieve resultaten; er wordt aan de ene kant bespaard op WW-uitkeringen en aan de andere kant wordt meer loon- en inkomstenbelasting afgedragen. Daarnaast blijkt dat als gevolg van de regeling woningen sneller energiezuinig worden gemaakt of worden verduurzaamd.