Eerste geluidswerende kit van Nederland

Artikel delenAfdichtingsspecialist Euro Kitafdichting BV introduceert de eerste geluidswerende kit van Nederland. Met de kit, EuroKit Acoustic Seal, wordt een hogere geluidsdichting gerealiseerd dan de zwaarste kierdichtingsklasse van 45 dB. Hiermee is een oplossing bereikt voor een veel voorkomend probleem in de bouw: afzonderlijke componenten voldoen aan de eisen met betrekking tot geluidswering, maar de verbinding daarentegen niet.
 
‘In praktijk heeft een deur een prima kierdichtingsprofiel, maar het geluid lekt via de kozijn/wandaansluiting alsnog. Dit voorkomen we door het kozijn aan twee kanten af te kitten met EuroKit Acoustic Seal’, zegt adviseur Herman Baaij van Euro Kitafdichting BV. De geluidswerende kit is een speciale oplossing voor alle gebouwen of gebouwdelen waarin geluidswering een issue is. Te denken valt aan woningen of kantoren in de buurt van snelwegen, spoorlijnen en luchthavens, maar ook aan vergaderzalen, concertzalen, discotheken of andere horeca. Euro Kitafdichting BV wil met de innovatie inspelen op de trend dat niet afzonderlijke componenten, maar de prestatie van het hele gebouw de (meetbare) norm wordt.
De afdichtingsspecialist is naar eigen zeggen de eerste kitapplicateur in Nederland die zwart op wit aan kan tonen dat met geluidswerende kit de verbinding niet langer het zwakste deel van de bouwkundige constructie vormt. In de laboratoriumtesten, uitgevoerd door Het GeluidBuro, wordt met EuroKit Acoustic Seal een geluidsreductie van zeker 55 dB gerealiseerd. Ter illustratie: de zwaarste akoestische kierdichtingsklasse met een dubbele kierafdichting heeft een reductie van 45 dB. ‘Uit de meting blijkt dat de kit in veel constructies niet de zwakste, maar de sterkste schakel in geluidsdichting kan worden’, zegt akoestisch adviseur Jan Bril van Het GeluidBuro.
EuroKit Acoustic Seal is een MSP-Hybride, die binnen en buiten toe te passen is op verschillende ondergronden, zoals hout, steen, beton en glas. De kit is overschilderbaar en blijvend elastisch, ook op langere termijn.
 
Euro Kitafdichting BV, www.eurokit.nl