Het Nieuwe Bouwen

Artikel delen

Het beeld in mijn woonplaats Doetinchem zal niet anders zijn dan in veel andere steden. Er wordt voortvarend gewerkt aan de upgrading van binnenstedelijke gebieden. Vooral buiten gebruik geraakte industriële gebouwen worden gesloopt of getransformeerd naar woongebouwen, met soms een plint met winkels en/of horeca. Op de plaats van de gesloopte gebouwen verrijzen weer nieuwe woningen. Datzelfde geldt voor de oude schoolgebouwen, die soms op kazernes lijken: slopen of herbestemmen. Ook leegstaande en/of verpauperde kantoorgebouwen verdwijnen of worden getransformeerd. Zo woont mijn studerende zoon in Tilburg in een voormalig kantoorgebouw.
 

De hedendaagse bouw speelt zich dus voor een groot deel af in binnenstedelijke gebieden. De weilanden rond de steden worden voorlopig even met rust gelaten. Ook worden er volop woningen gerenoveerd. Veelal betreft het hier een combinatie van comfortverbetering en verbetering van de energieprestatie. Ook duurzaamheid, gezondheid en circulair bouwen vragen volop aandacht bij zowel renovatie als nieuwbouw. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van prefabricage.
Het Nieuwe Bouwen noem ik het. Oude ‘skills’ zijn voor bouwbedrijven, onderaannemers en toeleveranciers niet meer voldoende om te overleven. Wie niet verandert heeft geen toekomst. Ik ben dan ook aangenaam verrast door de flexibiliteit van de bouwsector. Binnen tien jaar – komt het door de crisis? – heeft de bouw een metamorfose ondergaan. En het einde is nog niet in zicht. Ik wens u veel flexibiliteit toe!

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal