MKB-toets wet- en regelgeving

Artikel delen

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) zijn verheugd dat de Tweede Kamer op 1 november een tweetal moties heeft aangenomen om te komen tot een MKB-toets voor wet- en regelgeving, op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid in het mkb. Het is nu aan de minister van Economische Zaken de moties te gaan uitvoeren.
 

De MKB-Toets is een reeds lang gekoesterde wens van AFNL en NOA. Tot nu toe blijkt te vaak dat wetgeving juridisch technisch in orde is, maar dat kleine en middelgrote bedrijfsorganisaties er niet mee uit de voeten kunnen. Dan schiet goedbedoelde wetgeving z’n doel volledig voorbij, is niet toepasbaar en moet later via reparatiewetgeving werkbaar worden gemaakt.
Tot nu toe wordt bij nieuwe wet- en regelgeving veel te weinig gebruik gemaakt van de kennis die op de werkvloer van het mkb aanwezig is. Gevolg is dat tal van nieuwe regels onvoldoende of niet werken, waardoor de ontwikkeling van het mkb onnodig stagneert. AFNL en NOA zijn er van overtuigd dat als de MKB-toets op effectieve manier wordt ingezet en serieus rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van mkb-ondernemers en hun medewerkers, veel kostbare tijd wordt gewonnen. AFNL en NOA schatten dat deze omkering in denken tienduizenden extra arbeidsplaatsen kan opleveren.
Een MKB-toets kan volgens de organisaties op simpele wijze worden vormgegeven met een vast/variabel panel bestaande uit mkb-bedrijven. Dit panel test de uitvoerbaarheid binnen het bedrijf gedurende enige tijd (maximaal half jaar tot een jaar) als een soort pilot. ‘Het spreekt voor zich dat het bedrijfsleven niet op de stoel van de wetgever gaat zitten. Zij vormen slechts een raadgevend panel, naast organisaties als Raad van State en Actal’, aldus de organisaties.